Sundagörðum 2, 104 Reykjavík
s. 460 6440
almv@almv.is

Lagalegir fyrirvarar

Reglur og meðferð tölvupósta og annað efni tengt ALM Verðbréfum

Fyrirvari vegna tölvupóstsendinga

Efni tölvupósts þessa og viðhengja hans kann að vera trúnaðarmál og er eingöngu ætlað þeim sem tölvupósturinn er stílaður á. Efni tölvupóstsins er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi ALM Verðbréfa hf. Misnotkun getur varðað bótaábyrgð og refsingu, auk þess sem viðtakanda ber samkvæmt gildandi fjarskiptalögum að tilkynna sendanda hafi tölvupósturinn eða viðhengi hans ranglega borist honum. Vinsamlegast eyðið póstinum og viðhengjum hans í slíkum tilvikum.


ALM Verðbréf hf. ber ekki ábyrgð á rangri eða ófullnægjandi sendingu tölvupósts þessa eða upplýsinga sem hann inniheldur, né töfum á afhendingu hans eða tjóni sem kann að verða á tölvukerfum vegna móttöku hans. ALM Verðbréf hf. ábyrgist ekki öryggi tölvupóstsins né að hann sé laus við vírusa eða afskipti þriðja aðila.


Upplýsingar um fyrirtæki eða fjármálagerninga eru eingöngu til upplýsinga og fela ekki í sér tilboð eða ráðleggingar um kaup eða sölu fjármálagjörninga eða þátttöku í fjárfestingum.


Upplýsingarnar í tölvupóstinum eru byggðar á heimildum sem ALM Verðbréf hf. telur áreiðanlegar, án þess að þær hafi verið sannreyndar sérstaklega. ALM Verðbréf hf. ábyrgist ekki að upplýsingarnar séu réttar eða tæmandi og ber ekki skaðabótaskyldu vegna taps sem rekja má til tiltrúar á þær.

Allar skoðanir geta breyst fyrirvaralaust. Skoðanir eru höfunda og endurspegla ekki endilega skoðanir ALM Verðbréfa hf.

 

Fyrirvari vegna upplýsinga á vef

Upplýsingar á heimasíðu ALM (almv.is) eru unnar af starfsmönnum ALM og eru eingöngu veittar í upplýsingaskyni. Þær eru ekki ráðleggingar vegna fjárfestinga í fjármálagerningum eða öðru. Fjárfestar eru eindregið hvattir til að leita ráðlegginga þar til bærra ráðgjafa áður en farið er út í fjárfestingar.


ALM byggir á upplýsingum frá upplýsingaveitum sem fyrirtækið telur áreiðanlegar, en ábyrgist ekki áreiðanleika eða nákvæmni þeirra. Skoðanir eða túlkanir sem fram koma á heimasíðunni byggjast á opinberum upplýsingum á þeim tíma sem þær eru settar fram og geta þ.a.l. breyst fyrirvaralaust. Í því samhengi ábyrgist ALM ekki að gerðar verði breytingar á efni heimasíðunnar breytist forsendur eða ef í ljós kemur að þær eru rangar eða ónákvæmar.

Hvorki ALM né stjórnendur eða starfsmenn félagsins bera ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni sem hlýst af upplýsinum sem rekja má til heimasíðu þessarar eða dreifingu slíkra upplýsinga. Rísi ágreiningur út af upplýsingum sem rekja má til heimasíðu þessarar, skal slíkur ágreiningur leystur samkvæmt íslenskum lögum fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

ALM á allan höfundarétt að upplýsingum á heimasíðunni. Óheimilt er með öllu að dreifa þeim upplýsingum sem finna má heimasíðunni eða nýta þær með öðrum hætti án heimildar ALM.