Sundagörðum 2, 104 Reykjavík
s. 460 6440
almv@almv.is

Fasteignafjármögnun Fasteignafjármögnun í gegnum ALM Skuldabréfalán til allt að 30 ára þar sem útgefandi veðskuldabréfs er íslenskt fyrirtæki. Um er að ræða fjármögnun á atvinnuhúsnæði, krafa er um að húsnæði sé í útleigu eða að fyrirtækið hafi reglulega starfsemi í húsnæðinu.

Frekari upplýsingar
Skilmálabreytingar Þjónusta í 13 ár ALM Verðbréf og samstarfs-félögin ALÍSA og A Faktoring hafa veitt íslenskum fyrirtækjum heildstæða fjármálaþjónustu í 13 ár.

Í dag veita fyrirtækin þjónustu á sviði fasteignafjármögnunar, bíla- og tækjafjármögnunar, brúar-fjármögnunar og kröfukaupa.

Hafðu samband
Kaup og sala Kaup og sala fyrirtækja ALM veitir óháða ráðgjöf varðandi kaup og sölu fyrirtækja. Verkefnin felast í áreiðanleikakönnun á fyrirtæki eða rekstrareiningu, óháðu verðmati, umsjón með samningaviðræðum og lúkningu viðskipta.

Frekari upplýsingar

Óháð verðbréfafyrirtæki síðan 2009.

ALM Verðbréf hf. er íslenskt verðbréfafyrirtæki sem veitir heildstæða þjónustu á sviði fjármála fyrir fyrirtæki, stofnanir, lífeyrissjóði og einstaklinga. Fyrirtækið starfar samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki og undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins og fékk starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki þann 17.september 2010.  ALM leggur áherslu á sjálfstæði, óhæði, þekkingu og reynslu.

ALM leggur auk þess áherslu á persónulega og sérsniðna þjónustu þar sem óskir og þarfir viðskiptavina eru í öndvegi.  

Skammtíma fjármögnun

9

milljarðar kr

Langtíma fjármögnun

24

milljarðar kr

Sjóðir í stýringu

12

milljarðar kr

Fjármögnun og ráðgjöf

ALM sér um að útvega fyrirtækjum hagstæða fjármögnun í gegnum sjóði ALM og í samstarfi við systurfélög ALM, lífeyrissjóði og fjármálastofnanir.

Sérhæfðar fjárfestingar

Sérhæfðar fjárfestingar ALM eru sérhæfðir sjóðir stýrt af ALM og skuldabréf sem ALM hefur umsjón með útgáfu á.

Eignastýring

Eignastýring ALM byggir á grunngildum fyrirtækisins um óhæði, sjálfstæði og gegnsæi. Með þessum grunngildum, ásamt reynslumiklum starfsmönnum á sviði eigna- og áhættustýringar setjum við okkur það markmið að vera leiðandi á sviði eignastýringar.

Hafið samband